Om oss

Teater De Vill är en fri professionell teater med säte i Stockholm, men med hela Sverige som arena. Den huvudsakliga målgruppen utgörs av barn och ungdomar från förskola upp till gymnasiet. Vi använder olika sceniska uttryck, korsbefruktar det rörelsebaserade med text och låter det tematiska möta det konstnärliga. Nästan alltid handlar det om att utmana normalitetsbegreppet och låta det marginaliserade minoritetsperspektivet ta plats. Teaterns pjäser granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal. Med en vision om att skapa relevant och utmanande scenkonst för barn och unga har Teater De Vill på senare år valt att samarbeta med några av Sveriges främsta dramatiker.

I anslutning till föreställningarna arrangeras ofta seminarier för publiken, med målsättning att väcka diskussion om pjäsernas tema. Den pedagogiska verksamheten används som ett komplement till konstupplevelsen och har blivit lite av Teater De Vills specialitet. Med en konstnärlig ledare som dessutom är auktoriserad dramapedagog har teatern skräddarsytt efterarbeten och workshops för nästan alla sina uppsättningar de senaste åren.

Teater De Vill bildades 1996 och var ursprungligen ett fritt scenkonstkompani som varvade politiska pjäser med företagsteater. Namnet anspelade på att gruppen bestod av viljestarka personer och att skådespeleri mycket handlar om att följa en vilja. Central var också viljan att med teater som medel förändra och skapa en bättre värld. Namnet blev då de som vill. Teater De (Dom) Vill helt enkelt. Att namnet dessutom påminde om franskans Théâtre de la Ville (stadens teater) gav en skön internationell snärt. I dag har Teater De Vill ett 50-tal produktioner bakom sig. Flera av dessa har ingått i större projekt som genomförts i samarbete med kommuner, organisationer, skolor och myndigheter som te.x Migrationsverket, Amnesty International, Friends, E´Romani Glinda, Södertörns högskola, Stockholms dramatiska högskola och Hjärnfonden.

Teater De Vill har även genomfört ett antal internationella projekt som både uppmärksammats och prisats. Här kan nämnas SOS-Romer som genomfördes med Kolibriteatern i Budapest. Cut the cuts om kvinnlig omskärelse i samarbete med gräsrotsorganisationer i Kenya och Peer Gynt från Kosovo som var ett samarbete mellan tre europeiska teatrar (Teater De Vill -Sverige, Qendra Multimedia – Kosovo, Staatstheater Wiesbaden – Tyskland).

Stora delar av 2000-talet har genomsyrats av frågan om tillgänglighet. Vi har arbetat med integrerade ensembler bestående av skådespelare med och utan funktionsnedsättning. Vi har gett seminarier på temat vid biennaler, festivaler, utbildningar, kommunkonferenser och riksteater- och landstingsdagar. Utöver det har vi lett nybörjarkurser, tagit fram policydokument till Teatercentrums medlemsteatrar, skrivit pjäser, deltagit i debatter, mässor, representerat frågan i riksdagens kulturutskott, drivit forskningsprojekt och deltagit i tv och media, mm. Arbetet har genomförts i nära samarbete med en rad handikapporganisationer, framförallt NHR, JAG och STIL.

År 2001 öppnade Teater De Vill en egen scen på Kungsholmen i Stockholm, Scenen Pipersgatan 4. Scenen delas idag med Teater Barbara.

Teater De Vills verksamhet stöds av Kulturrådet, Stockholm Stad och Region Stockholm. Teatern har även genomfört ett antal fleråriga projekt med stöd av Arvsfonden, Svenska Institutet, Postkodlotteriet, Ungdomsstyrelsen, m.fl.

Om oss

Teater De Vill är en fri professionell teater med säte i Stockholm, men med hela Sverige som arena. Den huvudsakliga målgruppen utgörs av barn och ungdomar från förskola upp till gymnasiet. Vi använder olika sceniska uttryck, korsbefruktar det rörelsebaserade med text och låter det tematiska möta det konstnärliga. Nästan alltid handlar det om att utmana normalitetsbegreppet och låta det marginaliserade minoritetsperspektivet ta plats. Teaterns pjäser granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal. Med en vision om att skapa relevant och utmanande scenkonst för barn och unga har Teater De Vill på senare år valt att samarbeta med några av Sveriges främsta dramatiker.

I anslutning till föreställningarna arrangeras ofta seminarier för publiken, med målsättning att väcka diskussion om pjäsernas tema. Den pedagogiska verksamheten används som ett komplement till konstupplevelsen och har blivit lite av Teater De Vills specialitet. Med en konstnärlig ledare som dessutom är auktoriserad dramapedagog har teatern skräddarsytt efterarbeten och workshops för nästan alla sina uppsättningar de senaste åren.

Teater De Vill bildades 1996 och var ursprungligen ett fritt scenkonstkompani som varvade politiska pjäser med företagsteater. Namnet anspelade på att gruppen bestod av viljestarka personer och att skådespeleri mycket handlar om att följa en vilja. Central var också viljan att med teater som medel förändra och skapa en bättre värld. Namnet blev då de som vill. Teater De (Dom) Vill helt enkelt. Att namnet dessutom påminde om franskans Théâtre de la Ville (stadens teater) gav en skön internationell snärt. I dag har Teater De Vill ett 50-tal produktioner bakom sig. Flera av dessa har ingått i större projekt som genomförts i samarbete med kommuner, organisationer, skolor och myndigheter som te.x Migrationsverket, Amnesty International, Friends, E´Romani Glinda, Södertörns högskola, Stockholms dramatiska högskola och Hjärnfonden.

Teater De Vill har även genomfört ett antal internationella projekt som både uppmärksammats och prisats. Här kan nämnas SOS-Romer som genomfördes med Kolibriteatern i Budapest. Cut the cuts om kvinnlig omskärelse i samarbete med gräsrotsorganisationer i Kenya och Peer Gynt från Kosovo som var ett samarbete mellan tre europeiska teatrar (Teater De Vill -Sverige, Qendra Multimedia – Kosovo, Staatstheater Wiesbaden – Tyskland).

Stora delar av 2000-talet har genomsyrats av frågan om tillgänglighet. Vi har arbetat med integrerade ensembler bestående av skådespelare med och utan funktionsnedsättning. Vi har gett seminarier på temat vid biennaler, festivaler, utbildningar, kommunkonferenser och riksteater- och landstingsdagar. Utöver det har vi lett nybörjarkurser, tagit fram policydokument till Teatercentrums medlemsteatrar, skrivit pjäser, deltagit i debatter, mässor, representerat frågan i riksdagens kulturutskott, drivit forskningsprojekt och deltagit i tv och media, mm. Arbetet har genomförts i nära samarbete med en rad handikapporganisationer, framförallt NHR, JAG och STIL.

År 2001 öppnade Teater De Vill en egen scen på Kungsholmen i Stockholm, Scenen Pipersgatan 4. Scenen delas idag med Teater Barbara.

Teater De Vills verksamhet stöds av Kulturrådet, Stockholm Stad och Region Stockholm. Teatern har även genomfört ett antal fleråriga projekt med stöd av Arvsfonden, Svenska Institutet, Postkodlotteriet, Ungdomsstyrelsen, m.fl.