Skapande skola

Skapande Skola vill stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och öka deras möjligheter till eget skapande.

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån tema, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar samt grunderna i skådespeleri och dans mm.

Syftet med våra Skapande skola-projekt är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande. Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Vi har sedan flera år löpande samarbeten med kommuner, stadsdelar, skolor, församlingar och fritidsgårdar. Läs vad tidningen UNT skrev om ett av våra tidigare projekt.

Här berättar läraren Erika Rodin från Skarpatorpskolan om vårt gemensamma Skapande skola-projekt.

Läs mer om Skapande Skola och gör er ansökan på Kulturrådets hemsida.

Kontakta oss så hjälper vi er att sätta ihop ett bra paket som passar era behov.