Workshops2019-04-09T12:26:21+00:00

Workshops

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån tema, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans, mm.

Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till ett eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Här nedan följer ett antal exempel på vad som kan beställas.

Konflikt-workshop

För högstadiet

Konflikt-workshop

Forumspelets främsta syfte är att med teater som medel träna deltagarna i konflikthantering. Det handlar om att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Via forumspel bearbetar eleverna verkliga konfliktsituationer och undersöker olika vägar för att hantera skeendet. Metoden, som har utvecklats av dramapedagogen Katrin Byréus, är särskilt anpassad för att användas med skolelever. I Teater De Vills version ligger fokus också på att lustfyllt stimulera till att inkludera och finna positiva exempel. T.ex. Vad det är att vara en bra kompis? Utöver forumspel arbetar vi med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion.

Under 2019 ges skolorna en unik möjlighet att via medverkan i workshopen också vara del i framtagandet av en professionell teaterföreställning på temat. Föreställningens manus kommer att baseras på material som samlas in i workshoparna och skolklasser kommer att bjudas in för att på olika sätt vara del i föreställningens framväxt.

Tid: ca 60×2 minuter/lektion.
Antal: Max c.a 30 elever (Helklass delas i två grupper.)
Pris
: 10 000:- (2 grupper, 2 tim). 5000:- (grupp färre än 15 elever)

Tema identitet

För hela grundskolan

Identitetsworkshop

Identitetsprojektet lyfter frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Workshopserien går att beställa till projektets föreställningar men även fristående. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt som sökandet efter att ringa in elevens syn på sin identitet är central. Vi vill också ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder b.la. den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor (improvisation, statyer, kör, mm). För högstadiet fokuseras arbetet på frågor om gränser.

Tid: ca 60×3 minuter/lektion.
Antal: 5-25 st
Pris: 4200:-/60 min x 3 = 12600 (2 pedagoger)  

Forumspel

För låg- och mellanstadiet

Forumspel

Teater De Vill har mångårig erfarenhet av arbete med forumteater/forumspel och satsar vidare på en version för de yngre. I forumteater handlar det mycket om att arbeta med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. I denna version ligger fokus mer på att lustfyllt stimulera till att inkludera och finna positiva exempel. Vad är det att vara en bra kompis? Vad kan en göra om någon inte får vara med? Utöver forumspel arbetar vi lustfyllt med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion.

Tid: Ca 60 min/lektion
Pris: 2500:-/grupp på max 15 elever.
Antal: Max 15 elever (Helklass delas i två grupper.)

Spontanteater

För förskolan

Spontanteater

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga.

Tid: ca 60 minuter/lektion.
Antal: 5-15 st
Pris: 2500:-/tillfälle (en pedagog)