Workshops

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån olika teman, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans mm. Vi arbetar med grupper på max 15 elever och kan, om önskemål finns, genomföra workshopsen utomhus.

Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Exempel på vad som kan beställas:

För förskolan

Spontanteater

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga.

Tid: 60 minuter
Antal: 5-15 barn
Pris: 2500 kr

För lågstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar både på det grupp- och individstärkande. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor.

Tid: 3 h. Det går att beställa en komprimerad version på 1 h eller 2 h.
Antal: Max ca 30 deltagare.
Pris: 12600 kr.  Pris per timme: 4200 kr.  För grupper om max 15 elever: 2100:- per timme.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål)
Pris: 33 600 kr  (18 600 kr för grupper upp till 15 elever)
Antal: Max 30 elever

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan en göra om någon inte får vara med?

Tid: 60 min
Pris: 4200 kr (2100 kr för grupp på max 15 elever)
Antal: Max ca 30 elever

Hyperworkshop

Hyperworkshopen är kopplad till Hej Hyper och föreställningens tematik. Utgångspunkten är att olika är bra och att förstå att vi alla är delar av en helhet. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna vara medskapande, lära känna varandra och via teaterövningar skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Det är deltagaren som är källan till kreativiteten och det är hens erfarenheter som står i centrum.

Tid: 60 min
Pris: 4200 kr (2100 kr för grupper på max 15 elever)
Antal: Max ca 30 elever (Helklass delas i två grupper.)

För mellanstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar både på det grupp- och individstärkande. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor. Workshopen kan beställas fristående men den kan också kopplas till vår föreställning Aisha.

Tid: 3 h. Det går att beställa en komprimerad version på 1 h eller 2 h.
Antal: Max ca 30 deltagare.
Pris: 12 600 kr. Pris per timme: 4200 kr. För grupper om max 15 elever: 2100 kr per timme.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål)
Pris: 33 600 kr (18 600 kr för grupper upp till 15 elever)
Antal: Max 30 elever

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan en göra om någon inte får vara med?

Tid: 60 min
Pris: 4200 kr (2100 kr för grupper på max 15 elever)
Antal: Max ca 30 elever

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för mellanstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h
Pris
: 5000 kr

För högstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar både på det grupp- och individstärkande. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor. Workshopen kan beställas fristående. Den kan också kopplas till vår föreställning Seek&Hide och då fokuseras arbetet på temat gränser.

Tid: 3 h. Det går att beställa en komprimerad version på 1 h eller 2 h.
Antal: Max ca 30 deltagare.
Pris: 12 600 kr. Pris per timme: 4200 kr.  För grupper om max 15 elever: 2100 kr per timme.

Konfliktworkshop

Med teater som medel får eleverna bearbeta verkliga konfliktsituationer och undersöka olika vägar för konflikthantering. Fokus ligger på att uppmuntra till att inkludera och finna positiva exempel. Vi arbetar med gestaltningsövningar, samarbete, värderingsövningar och reflektion.

Tid: 2 h (Man kan även beställa en komprimerad version på 1h)
Antal: Max ca 30 elever.
Pris
: 10 000 kr. (5000 kr för grupper på upp till 15 elever eller om man beställer den komprimerade versionen på  1h)

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål)
Pris: 33 600 kr (18 600 kr för grupper upp till 15 elever)
Antal: Max ca 30 elever

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för högstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h
Pris
: 5000 kr

För särskolan

Drama för särskolan

En pedagog kommer till klassen/gruppen och arbetar med drama och teater. Tyngdpunkten ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och lekpedagogik. Workshopen anpassas utifrån gruppens förutsättningar.

Tid: 40 min/pass 
Antal pass:
3 pass

För förberedelseklasser

Drama som språk

Workshopen riktar sig till barn och ungdomar i förberedelseklasser. Vi arbetar med drama- och teaterövningar som underlättar för kommunikation och lyfter barnens förmågor innan det svenska språket är på plats. Vi arbetar med lekar, rörelse- och värderingsövningar, improvisation, framträdandeteknik och dans mm. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna lära känna varandra och bekanta sig med drama/teater. Programmet syftar också till att skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi håller särskilt fokus på temat identitet och frågan: Var kommer jag ifrån?

Tid: 80 min/pass
Antal pass:
1-10 pass