Workshops2019-10-08T11:45:19+00:00

Workshops

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån tema, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans mm.

Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Exempel på vad som kan beställas:

Spontanteater

För förskolan

Spontanteater

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga.

Tid: 60 minuter/lektion.
Antal: 5-15 barn
Pris: 2500:-

Tema identitet

För hela grundskolan

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar både på det grupp- och individstärkande. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor. För högstadiet fokuseras arbetet på frågor om gränser. Workshopen går att kopplas till någon av våra föreställningar men den kan också beställas fristående.

Tid: 3 timmar. Det går också att beställa en komprimerad version på 1 eller 2 timmar.
Antal: Max ca 30 deltagare. Helklass delas i två grupper.
Pris: 12600 :- Pris per timme: 4200:- För grupper om max 15 elever: 2100:- per timme.

Vi gör en föreställning

För hela grundskolan

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Sista lektionstillfället spelar eleverna upp sina föreställningar för varandra. I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med teaterövningar som statyövningar, kör, maskingestaltning, fysisk teater, mim, impro, ”Play back”, mm. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål)
Pris: 33 600 kr (För grupper upp till 15 elever blir priset 18 600 kr)
Antal: Max 30 elever

Forumspel

För låg- och mellanstadiet

Forumspel

Vi arbetar med forumspel, samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan en göra om någon inte får vara med?

Tid: 60 min/lektion
Pris: 2500:-/grupp på max 15 elever.
Antal: Max ca 30 elever (Helklass delas i två grupper.)

Konfliktworkshop

För högstadiet

Konfliktworkshop

Med teater som medel får eleverna bearbeta verkliga konfliktsituationer och undersöka olika vägar för konflikthantering. Fokus ligger också på att uppmuntra till att inkludera och finna positiva exempel. Vi arbetar även med gestaltningsövningar, samarbete, värderingsövningar och reflektion.

Tid: 2 h
Antal: Max ca 30 elever (Helklass delas i två grupper.)
Pris
: 10 000:- För grupp färre än 15 elever blir priset 5000:-

Skrivarverkstäder om flykt

För mellan-och högstadiet

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för mellanstadiet och högstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 tim
Pris
: 5000 kr

Drama som språk

För nyanlända barn och ungdomar 6-15 år

Drama som språk

Workshopen riktar sig till nyanlända barn och ungdomar. Vi arbetar med drama- och teaterövningar som underlättar för kommunikation och lyfter barnens förmågor innan det svenska språket är på plats. Vi arbetar med lekar, rörelse- och värderingsövningar, improvisation, framträdandeteknik och dans mm. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna lära känna varandra och bekanta sig med drama/teater. Programmet syftar också till att skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi håller särskilt fokus på temat identitet och frågan: Var kommer jag ifrån?

Tid: 80 min
Antal pass:
1-10 pass

Drama för särskolan

För särskolan

Drama för särskolan

En pedagog kommer till klassen/gruppen och arbetar med drama och teater. Tyngdpunkten ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och lekpedagogik. Workshopen anpassas utifrån gruppens förutsättningar.

Tid: 40 min/pass 
Antal pass:
3 pass