Workshops

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån olika teman, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans mm. Vi arbetar med grupper på max 15 elever och kan, om önskemål finns, genomföra workshopsen utomhus.

Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Exempel på vad som kan beställas finner du här nedan. Här kan du ladda ned vårt workshoputbud som pdf. 

Workshops

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån olika teman, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans mm. Vi arbetar med grupper på max 15 elever och kan, om önskemål finns, genomföra workshopsen utomhus.

Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Exempel på vad som kan beställas finner du här nedan. Här kan du ladda ned vårt workshoputbud som pdf. 

För förskolan

Spontanteater

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga.

Tid: 1 h.
Antal: Max ca 15 barn.
Pris: 2500:-

För förskolan

Spontanteater

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga.

Tid: 1 h.
Antal: Max ca 15 barn.
Pris: 2500:-

För lågstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om någon inte får vara med?

Tid: 1 eller 2 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Hyperworkshop

Hyperworkshopen är kopplad till föreställningen Hej Hyper och dess tematik. Utgångspunkten är att olika är bra och att förstå att vi alla är delar av en helhet. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna vara medskapande, lära känna varandra och via teaterövningar skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Det är deltagaren som är källan till kreativiteten och det är hens erfarenheter som står i centrum.

Tid: 1 h.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:- För grupper om max 15 elever: 2400:-

För lågstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om någon inte får vara med?

Tid: 1 eller 2 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Hyperworkshop

Hyperworkshopen är kopplad till föreställningen Hej Hyper och dess tematik. Utgångspunkten är att olika är bra och att förstå att vi alla är delar av en helhet. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna vara medskapande, lära känna varandra och via teaterövningar skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Det är deltagaren som är källan till kreativiteten och det är hens erfarenheter som står i centrum.

Tid: 1 h.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:- För grupper om max 15 elever: 2400:-

För mellanstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Grunderna i skådespeleri

Eleverna möter en professionell skådespelare och pedagog som lär ut grunderna i teater och skådespeleri. Arbetet är lustfyllt, metodiskt och lekfullt. Via teaterövningar, lekar, improvisation och scenframställning erövrar deltagarna användbara verktyg. Många av övningarna syftar till att utveckla självkänsla, gruppgemenskap, närvaro och samarbetsförmåga. Det handlar om att lita till sina impulser, se och höra varandra, upptäcka styrkan i att bekräfta, drivas av en vilja och att vara en del av en helhet.

Tid: 80 min
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 5600:- För grupper om max 15 elever: 2800:-

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om någon inte får vara med?

Tid: 1 eller 2 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för mellanstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h.
Pris
: 5000:-

För mellanstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Grunderna i skådespeleri

Eleverna möter en professionell skådespelare och pedagog som lär ut grunderna i teater och skådespeleri. Arbetet är lustfyllt, metodiskt och lekfullt. Via teaterövningar, lekar, improvisation och scenframställning erövrar deltagarna användbara verktyg. Många av övningarna syftar till att utveckla självkänsla, gruppgemenskap, närvaro och samarbetsförmåga. Det handlar om att lita till sina impulser, se och höra varandra, upptäcka styrkan i att bekräfta, drivas av en vilja och att vara en del av en helhet.

Tid: 80 min
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 5600:- För grupper om max 15 elever: 2800:-

Forumspel

I våra forumspel arbetar vi med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Vi arbetar med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion. Vi uppmuntrar till att inkludera och finna positiva exempel. Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om någon inte får vara med?

Tid: 1 eller 2 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för mellanstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h.
Pris
: 5000:-

För högstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor. Workshopen kan beställas fristående eller ihop med någon av våra föreställningar.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Konfliktworkshop

Med teater som medel får eleverna bearbeta verkliga konfliktsituationer och undersöka olika vägar för konflikthantering. Fokus ligger på att uppmuntra till att inkludera och finna positiva exempel. Vi arbetar med gestaltningsövningar, samarbete, värderingsövningar och reflektion.

Tid: 2 h. (Det går även att beställa en komprimerad version på 1h).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris
: 10 000:- För grupper om max 15 elever: 5000:- Komprimerad version på 1h: 5000:- Komprimerad version för grupper om max 15 elever: 2500:-

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Grunderna i skådespeleri

Eleverna möter en professionell skådespelare och pedagog som lär ut grunderna i teater och skådespeleri. Arbetet är lustfyllt, metodiskt och lekfullt. Via teaterövningar, improvisation och scenframställning erövrar deltagarna användbara verktyg. Många av övningarna syftar till att utveckla självkänsla, gruppgemenskap, närvaro och samarbetsförmåga. Det handlar om att lita till sina impulser, se och höra varandra, upptäcka styrkan i att bekräfta, drivas av en vilja och att vara en del av en helhet.

Tid: 80 min
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 5600:- För grupper om max 15 elever: 2800:-

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för högstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h.
Pris
: 5000:-

För högstadiet

Identitetsworkshop

Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor. Workshopen kan beställas fristående eller ihop med någon av våra föreställningar.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål.
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h. För grupper om max 15 elever: 2400:-/h.

Konfliktworkshop

Med teater som medel får eleverna bearbeta verkliga konfliktsituationer och undersöka olika vägar för konflikthantering. Fokus ligger på att uppmuntra till att inkludera och finna positiva exempel. Vi arbetar med gestaltningsövningar, samarbete, värderingsövningar och reflektion.

Tid: 2 h. (Det går även att beställa en komprimerad version på 1h).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris
: 10 000:- För grupper om max 15 elever: 5000:- Komprimerad version på 1h: 5000:- Komprimerad version för grupper om max 15 elever: 2500:-

Vi gör en föreställning

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Tid: 6 pass à 80 min (kan anpassas efter önskemål).
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 33 600:- För grupper om max 15 elever: 18 600:-

Grunderna i skådespeleri

Eleverna möter en professionell skådespelare och pedagog som lär ut grunderna i teater och skådespeleri. Arbetet är lustfyllt, metodiskt och lekfullt. Via teaterövningar, improvisation och scenframställning erövrar deltagarna användbara verktyg. Många av övningarna syftar till att utveckla självkänsla, gruppgemenskap, närvaro och samarbetsförmåga. Det handlar om att lita till sina impulser, se och höra varandra, upptäcka styrkan i att bekräfta, drivas av en vilja och att vara en del av en helhet.

Tid: 80 min
Antal: Max ca 30 elever.
Pris: 5600:- För grupper om max 15 elever: 2800:-

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för högstadiet

Eleverna arbetar med skrivövningar på temat flykt tillsammans med Teater De Vills dramatiker. Workshopen syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Målet är att varje elev skriver en text på temat som sedan fogas samman i e-boken Ungas tankar om flykt.

Tid: 4 h.
Pris
: 5000:-

För anpassad skola

Drama för anpassad skola

En pedagog kommer till klassen och arbetar med drama och teater. Tyngdpunkten ligger på fantasi, koncentration, lekpedagogik och att lyssna på varandra. Workshopen anpassas utifrån gruppens förutsättningar.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål. Kan delas upp på flera tillfällen. 
Antal:
Max ca 30 elever. Eleverna delas i två grupper.
Pris: 4800:-/h.

För anpassad skola

Drama för anpassad skola

En pedagog kommer till klassen och arbetar med drama och teater. Tyngdpunkten ligger på fantasi, koncentration, lekpedagogik och att lyssna på varandra. Workshopen anpassas utifrån gruppens förutsättningar.

Tid: 1, 2 eller 3 h utifrån beställarens önskemål. Kan delas upp på flera tillfällen. 
Antal:
Max ca 30 elever. Eleverna delas i två grupper.
Pris: 4800:-/h.

För förberedelseklasser

Drama som språk

Workshopen riktar sig till barn och ungdomar i förberedelseklasser. Vi arbetar med drama- och teaterövningar som underlättar för kommunikation och lyfter barnens förmågor innan det svenska språket är på plats. Vi arbetar med lekar, rörelse- och värderingsövningar, improvisation, framträdandeteknik och dans mm. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna lära känna varandra och bekanta sig med drama/teater. Programmet syftar också till att skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi håller särskilt fokus på temat identitet och frågan: Var kommer jag ifrån?

Tid: 60 min/pass. 1-10 pass utifrån beställarens önskemål.
Antal:
Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h.

För förberedelseklasser

Drama som språk

Workshopen riktar sig till barn och ungdomar i förberedelseklasser. Vi arbetar med drama- och teaterövningar som underlättar för kommunikation och lyfter barnens förmågor innan det svenska språket är på plats. Vi arbetar med lekar, rörelse- och värderingsövningar, improvisation, framträdandeteknik och dans mm. Centralt är att etablera gruppen, låta deltagarna lära känna varandra och bekanta sig med drama/teater. Programmet syftar också till att skapa trygghet och delaktighet där alla blir sedda, bekräftade och namngivna. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi håller särskilt fokus på temat identitet och frågan: Var kommer jag ifrån?

Tid: 60 min/pass. 1-10 pass utifrån beställarens önskemål.
Antal:
Max ca 30 elever.
Pris: 4800:-/h.