Scenen Pipersgatan 4

Scenen Pipersgatan 4

Om teatern / Scenen Pipersgatan 4 / Introduktion

Introduktion

Teater De Vill driver Scenen Pipersgatan 4 sedan år 2000, då lokalen invigdes med pompa och ståt. Från 2004 delar vi scenen med Teater Barbara. Formellt är Teater De Vill hyresgäst med det tecknade kontraktet, men hyra, lokalansvar, scenmästare och diverse driftskostnader delas på hälften. De båda grupperna samarbetar även kring vissa evenemang och har regelbundna planeringsmöten.

Ingången till teatern.Scenen Pipersgatan 4 är en blomstrande teaterscen med en mängd konstnärliga uttryck. Här ges egna premiärer och föreställningar, repetitioner, gästspel, kurser, seminarier, kabaréer, readings, konserter m.m. Från scenen tar gruppens verksamhet avstamp för landsomfattande turnéer. I takt med att gruppen växt har turnéverksamheten utvecklats och gjort Teater De Vill till en väl etablerad fri teatergrupp, som flitigt anlitas av arrangörer i hela landet.