Peer Gynt from Kosovo

Peer Gynt from Kosovo

Internationellt / Peer Gynt from Kosovo / Ett internationellt samarbete

Ett internationellt samarbete

Peer GyntSamarbetet mellan Qendra Multimedia (Kosovo), Staatstheater Wiesbaden (Tyskland) och Teater De Vill (Sverige), är unikt på många sätt då respektive land har olika tankesätt kring integration, utanförskap, diskriminering och rasism. Dessutom erbjuder respektive länder olika ekonomiska förutsättningar för sin befolkning. Unga människor flyr från Kosovo till länder där de ses som illegala invandare då de enligt ”White Schengen avtalet” inte har rätt att röra sig fritt inom Europas gränser. Varje land har olika erfarenheter kring utanförskap och illegal invandring. Vårt projekt ställer frågan hur lika/olika vi är i Europa kring vår syn kring på dessa frågor? Hur ser vi på ansvarsfrågan, skuldfrågan mm? Hur långt/nära står vi varandra egentligen? Vi vill att barn och unga ska reflektera över sina egna upplevelser av flykt och att hamna i nya sammanhang.

Peer Gynt from Kosovo bygger på ung mans berättelse om sitt liv. Dramatikern ”Jeton Neziraj” skapar en blandform där verkliga händelser korsbefruktas med Ibsens Peer Gynt. På så sätt skapar han en helt ny berättelse med en ny Peer Gynt. Denna gång kommer han ifrån Kosovo.

En ung man söker sig ut i Europa för att finna lyckan. Mycket snart märker han att lyckan inte är så lätt att finna. Snarare ser människor på honom med misstro. Till en början är han full av tillförsikt. Han sliter hårt och gör allt för att försöka att passa in. Hans leenden, arbetskapacitet och handlingar räcker inte. Minsta misstag straffas hårt. Vart han än vänder blicken möts han med skepsis. Han förstår att han inte välkommen. ”En persona non grata”. En ung man som konkurrerar och dumpar löner. En man ifrån ett kriminellt land. En yngling som bara är i landet för att roffa åt sig. Han ser överflödet som han inte får vara med och dela. Förhoppningar och drömmar nöts sakta ned och frustrationen inom honom växer för var dag. Snart blir han ett lätt villebråd för den organiserade brottsligheten.

 

 

Publiken får följa en ung mans resa igenom Europa. Vi ser honom kämpa emot utanförskapet. Vi följer hans drömmar och hans jakt efter lyckan. Hans kamp emot andras fördomar och det osynliga system som visar sig vara mycket svårt att ta sig förbi. Trots att den unge mannen gör många misstag i sitt liv förblir han hela tiden trogen sina drömmar. Och kanske kan tiden ge honom den mognad som han behöver för att överleva? Bara han kan lära sig av sina misstag! Vilket han snart inser är mycket svårt.

Peer Gynt

Samarbetet mellan grupperna är unikt och det första i sitt slag länderna emellan. För Teater De Vill är projektet nyskapande då gruppen för första gången ger sig in i ett omfattande EU projekt med ett flertal inblandade intressenter. Peer Gynt from Kosovo vill med teater som medel sätta ljus på integration, utanförskap och ”osynliga gränser”. Tillsammans vill grupperna undersöka de faktorer som gör att unga människor från fattiga förhållanden riskerar att hamna i utanförskap eller kriminalitet. Berättelsen är baserad på en verklig historia om en ung mans resa igenom Europa. Det övergripande målet och visionen för projektet är att lyfta fram olika länders syn på utanförskap och integration. I detta upplever vi projektet som både nyskapande, aktuellt och utmanande. Att vi dessutom vill sammanfoga olika kulturer utifrån sina respektive konstnärliga traditioner och uttryck öppnar för nya sceniska innovationer och experimentlusta.

Peer Gynt

Titel: Peer Gynt From Kosovo av Jeton Neziraj
Ålder: 15 – 25 år. Från och med årskurs 9
Antal personer: 4 skådespelare och 1 tekniker.
Pjäslängd: Ca 90 minuter. Eftersamtal går att beställa.
Spelperiod: 14 – 28 september (Planerad spelperiod i Sverige). Premiär under maj månad, Staadsteater Wiesbaden).
Scen: Varierande. Scenografin går att ta in på mindre scener. Rekommenderat scenmått 7x8
Takhöjd: Minimum 3.20
Pris: 9 500:- per föreställning. Exklusive traktamenten, boende och transport.
Kontakt: 08-652 08 01, 070-685 99 46
Pjäsen turnerar i hela landet ifrån mitten av september.

Samarbetes partners

Qendra Multimedia (Kosovo)
Staatstheater Wiesbaden (Tyskland)

Recensioner

Skådespel med otrolig fysisk närvaro och energi

Träume von einer besseren Welt

A Balkan tour to tell the true story of a Kosovar immigrant

Emma Andrea travels with Jeton Neziraj drama

PER GINT SA KOSOVA

To Become a Criminal to Survive

Peer Gynt i Albansk TV

Media

Lärarhandlening

Program

Affisch